மதுரை குசும்பு – “சீப்பை எடுக்கவும்”

மதுரை குசும்பு - "சீப்பை எடுக்கவும்"

மதுரை குசும்பு - "சீப்பை எடுக்கவும்"

பர்னிச்சர் விற்கும் கடையில் மேக்கப் டேபிள் அருகில் ஒட்டப் பட்டிருந்த வாசகம் “சீப்பை எடுக்கவும்” Made in Madurai – Thirunagar

Meals in banana leaves

South Indian Non-Vegetarian Meal, Thirunagar, Madurai

South Indian Non-Vegetarian Meal, Thirunagar, Madurai

My sister Priya took this photo in Amutham hall, Thirunagar, Madurai. We were there to attend my cousin brothers Flower Keeping Function. We had a full un-limited Sounth Indian Non-Vegetarian meal (Mutton Biriyani, Chicken Kuruma, Chicken fry – leg piece, sweet – laddo, onion with curd finally a Banana. It’s always a great feel to eat our meal in Banana leaves. It may be Vegetarian meals or Non-Vegetarian meal. It doesn’t matter . If you had a hot rice or biriyani,  due to the heat produced by the hot rice, the served area of the banana leaf will become dark and smells well..

If u keep some hot foodstuff in a banana leaf it releases or emits the vitamin-C it contains. so the people get more nutrition and enrichment when they use banana leaves instead of plastic plates.

Still I remember when we were kids, in those days, whenever some guests came to my house my mum will serve food in Banana Leaves. Because in my native the cost of Banana leaves are cheaper, and most importantly if the number of guests are more Banana leaves will definitely save your time and effort to clean plates .

When we were traveling in train/bus for a long distance my mum will prepare variety rice and my dad will pack them in banana leaves.  First he will spread a news paper on the floor, on top of it he keep the prepared rice with it’s dish and some pickle. My dad is a king in packing. Without using threads he managed to pack the tightly and safely only using the outer news papers.  And the quantity of rice inside each pack will be according to the age group of our family members.

In my family we use Banana leaves for

 1. Christmas Day celebrations.
 2. New year Celebrations.
 3. Birthday Celebration.
 4. Any surprise guests. Especially other state friends and overseas friends.
 5. Engagement functions.
 6. Marriage Functions.
 7. Naming Ceremony.
 8. Funerals.

Some of the small scale manufacturers are making banana leaf as a plate in south India.  Eating in banana leaves is somewhat a part of the Malaysian culture too. Its an art to eat Rasam rice and Butter-Milk rice in Banana leaves. After you finish eating in Banana leaves, they will become food for the rode side cattle.

According to traditions, one has to eat carbohydrates (rice) first, then protein(Dal), iron rich(vegetables) and fat (curd). This is the order food is served and consumed as well. It is even more traditional, to sit on the floor in a mat and having food.

Jeevan Homeopathy Clinic , Thirunagar – Madurai

ஜீவன் ஓமியோபதி கிளினிக்

Jeevan Homeopathy Clinic , Thirunagar - Madurai

Jeevan Homeopathy Clinic , Thirunagar - Madurai

தேவிகளைவாணி தியேட்டர் எதிரில்
முது காம்ப்ளெக்ஸ் திருநகர்
அலை பேசி 98433 54591

 • கேன்சர்
 • குழந்தையின்மை
 • சர்க்கரை நோய்
 • மற்றும் அனைத்து நோய்களுக்கும்

பாக்க விளைவு இல்லாத சிகிச்சை
Treatments wit no side effects.

தலைமையகம்: ஜவகர்நகர், திருமங்கலம்.
Head Office: Javahar Nagar, Thirumangalam.

Jeevan Homeopathy Clinic , Thirunagar – Madurai
phone : 98433 54591

4. Poster ad Thirunagar Madurai – சுவரொட்டி விளம்பரம் திருநகர் மதுரை

———————————————————————————-
யோகம் திருமண தகவல் மையம்
Yougam Matrimonial Information Center
———————————————————————————-

Yougam Matrimonial Information Center

Yougam Matrimonial Information Center

யோகம் திருமண தகவல் மையம்

 • அனைத்து இனத்தவருக்கும்  – all religions
 • குறைந்த கட்டணம் –  nominal fee
 • கமிஷன் இல்லை-  No commission

SAS பழமுதிர்சோலை எதிரில்
C 142, AKN காம்ப்ளக்ஸ், நேருஜி தெரு,
திருநகர் 3 வது ஸ்டாப், மதுரை – 625006

செல் தொலைபேசி   98653 72150   /   90953 52249

Address in Madurai
C-142, AKN Complex First Floor,
Nehruji Street, Near Tirunagar 3rd Bus Stop,
Opp. SAS Pazhamuthir Solai,
Madurai – 625006.
Tamil Nadu. India.

interesting picture – taken in Madurai Thirunagar

A boy selling tender coconut in Thirunagar

A boy selling tender coconut in Thirunagar

Stick no bills – Drink and pay bills

I took this photo in Tirunagar,Madurai. A boy (school boy) was selling Tender coconut. When there was no customer he was studying his text book. Although we (govt)are talking about child labour it is still happening. Another interesting thing you can see a wall saying “stick no bills”. But no one respond to the instruction. Just below that big advertisements are drawn, why because the rules and laws are not strict in our country.

V M physiotherapy Clinic

For your Information

VM Physiotherapy, Thirunagr, Madurai

VM Physiotherapy, Thirunagr, Madurai

V M physiotherapy Clinic
20-A, Bajaar Street,
Opposite to Aringar Anna Park,
Thirunagar, Madurai – 625006

—————————————————
V M பிஸியொதெரபி கிளினிக்
—————————————————
21-A, பஜார் வீதி, திருநகர்,
( அறிஞர் அண்ணா பூங்கா ) எதிரில்,
மதுரை – 625006.
கை, கால், மூட்டு, கழுத்து, முதுகு வழிகள், தசை பிடிப்பு
பக்க மற்றும் முக வாதங்களுக்கு சிறந்த முறையில்
பிஸியொதெரபி சிகிச்சை தரப்படும்.
Cell: 9865388156

Flower placing Ceremony

பூ வைத்தல் நிகழ்ச்சி
I attended my cousin brother’s “Flower placing Ceremony” in Madurai last week. This function is to confirm that the bridegroom is for the bride. From Chennai we ( nine people) traveled in “Pandian Super Fast Express” to Madurai. We reached in time on Sunday morning and heired an auto to reach P&T nagar. I asked him how much I have to pay? He said Rs.100. When he reached the P&T nagar bus stop he started murmuring . I said ‘i will pay you extra money’, then he closed his mouth. Almost all the auto drivers are all this man. They will tell some amount and demand extra amount when we reach our destination.

I attended the Sunday Service Church in P&T nagar. Then we booked two call taxis and reached Thirunagar around 11:00 am.The function went well and we met lot our relatives.

My sister Jeshmi is placing Jasmin flower in bride's head

My sister Jesmi is placing Jasmin flower in bride's head

What is Flower placing Ceremony?

Groom’s sister has to place  Jasmin Flowers on bride’s  hair to confirm that the girl belongs to their family. After the basic formalities got over, both bride and groom side parents will arrange a place to  confirm the marriage arrangements (CSI Christians in Tamilnadu).

Mutton Biriyani, ladoos, Chicken Leg piece, Onion with curd, daalchaa, white rice, rasam and ice-cream

Mutton Biriyani, ladoos, Chicken Leg piece, Onion with curd, daalchaa, white rice, rasam and ice-cream

 1. The function started with a prayer. (Most of the time the bride side church pastors will do the prayers).
 2. Then a small message was given by the pastor. (The message of how to prepare for the marriage life according to the Bible will be preached).
 3. Bride and groom  exchanged the bible. (Bride has to put his signature in a bible and has to hand over to groom. The same way bride has to put her signature in a new bible and give to groom.)
 4. A heavy non – vegetarian lunch was served.  Mutton Biriyani / Chicken Biriyani, Chicken Fry (Very rarely fish fry / fish curry), one sweet, onion with curd, daalchaa, white rice, rasam, moorr, payasam finally the ice-cream.
 5. Then all the OLD GOLDS (elderly persons) discussed about the date, place, church for the marriage.
 6. Thanks giving was given by one of our relative.
 7. Again a small prayer.

  Meeting to decide date time and place of marriage

  Meeting to decide date time and place of marriage

 8. Function ended with a happy mood.( Some people allow the bride and groom to speak and some people won’t).
 9. Through out this function most of the aunties will have another work in their mind. They will look for a bride or grrom for their son/daughter.

We returned to chennai with sweet memories.