Tennis at Winner Court B, Kualalumpur, Malaysia.

Winner Court Tennis

Winner Court Tennis - Kualalumpur Malaysia

வின்னர் கோர்ட் டென்னிஸ் – Winner Court, Kualalumpur, Malaysia.

After office hours … this tennis court is our very big entertainment area … Most of my friends started their efforts to hold the tennis rocket .. in this same ground . we bought RM 35.00 worth of four tennis rockets to play .. It nice to play with the people … who are playing first time in their life … everyone wants to serve as fast as they can .. it took a long time for me to guide them … the basics of tennis … especially Jeyaraman .. who want to become a real tennis star … :). It’s fun for the unmarried boys to occupy the tennis ground often .. .. because lots of young girls will all wandering in that area …(Gym and swimming pool) … If you ask them they will say same reason only …

Pathu Pahat Jewelery, Kualalumpur, Malaysia

pathupahat2
If some of our friends or my family members are returning to India from Malaysia, we will buy some gold ornaments. Because people give more value and importance to the gold purchased in Malaysia and Singapore region. I don’t know … simply to show up .. that I bought this from Malaysia/Singapore .. people used to buy this. This is one of our favorite jewelery “Pathu Pahat Jewelery”, Kualalumpur, Malaysia. My wife bought few ornaments here. My friend Thilak Natarajan and Johny Anna bought few ornaments here. The quality of the gold was good ..this is my wife’s certification 🙂

Pathu Pahat Jewelery, Kualalumpur, Malaysia

Pathu Pahat Jewelery, Kualalumpur, Malaysia

Thr FM radio, Malaysia – Mr. Guna

மலேசிய FM வானொலியில் எனது நண்பர் குணா அவர்கள் (C.E.O. Prism Vision Networks Corporation Sdn. Phd.) மக்களிடம் தனது அலுவலகத்தின் செயல்பாடுகள் பற்றியும், மென் பொருள் தொழில் நுட்ப்பம் குறித்தும் உரையாற்றுகிறார்.

C.E.O. , Prism Vision Networks Corporation Sdn. Phd.

C.E.O. , Prism Vision Networks Corporation Sdn. Phd.

குணா ஒரு சுறுசுறுப்பான உழைப்பாளி. சிக்கலான பல அலுவலக வேலைக்கு மத்தியிலும் பல கிலோமீட்டர் தூரம் தனது காரில் பிரயாணம் செய்து மலேசியா தலை நகரமான கோலாலம்பூர் வந்து, ரேடியோ நிகழ்ச்சிகளை முடித்து அதே மா லையில்க்ளுவங் வந்துவிடுவார். விடாமுயற்ச்சிகாரர், கடின உழைப்பாளி, … நல்ல தகப்பனார் மற்றுன் கோபக்கார நல்ல நண்பர்.

குணசேகர் மாரியப்பன் (குணா), கோலாலம்பூர், மலேசிய - இளம் நீலச்சட்டை

குணசேகர் மாரியப்பன் (குணா), கோலாலம்பூர், மலேசிய - இளம் நீலச்சட்டை

Are you returning from abroad?

வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்புவாரா  நீங்கள்?

I took this pic when one of friend retuning to India from Kualalumpur, Malaysia(வெளிநாடு , மலேசியா, கோலாலும்பூர்).

Some of thing that my area people will by while returning to India fron abroad

Some of thing that my area people will by while returning to India fron abroad

I went to Malaysia as Senior Web Designer in 2003. That was my maiden journey(முதல் பிரயாணம்) to abroad. After one month of initial work I came back to India. That time I didn’t purchased much. I just got the salary and left Malaysia in a hurry. When the second time I came back to India from Chennai I bought few thing like dresses, sweets, medicines, toys, body-spray, …etc,. One of our family friend came to receive me in Chennai airport.
I thought of traveling in evening by train but I got a call from my house that I will have to leave Chennai immediately (Later I came to realize that my wife had few relatives over in Chennai).  So I took a government bus to go to Madurai along with my family friend. From Madurai I took a bus to Ramanathapuram.

Next day afternoon we reached Ramanathapuram(இராமநாதபுரம்), and my parents and my brother were excited to see me. After a while my family friend (15 year old boy I hope) said he has to make a move. So I opened my luggage and took a t-shirt, few sweets, pens and a body-spray . I thanked him for his accompany from Chennai to Ramanathapuram. He went to his native after a few minutes. I dropped him in the Railway station.

Ramanathapuram Luggage Opening Rules

When I returned to home my mum was in great angry on me, because I broke the RLOR (Ramanathapuram Luggage Opening Rules).  Latter I realized why my mum was angry on me. In my city, if any one come from abroad, all the friends and relatives will visit that guy to chit-chat with him about his trip, work over there. Most of the peoples main motive will be the uy will be giving them small gift (this is personal opinion). Especially it’s our duty to invite our close relatives and we will have open our luggage in front of them it seam.

Let’s consider my neighborhood friend last trip to Singapore(சிங்கப்பூர்). He gave me a two sets of best pens. So before opening my luggage (after I returned from any country) I have to call my neighbor.  I started collecting the full rules and regulations in the near by small towns and villages. The data gave a amazing trend and valuable information.

Let us consider our South Indian Marriage(தென் இந்திய திருமணம்) or any other function. In the day, after the lunch (Once the function got over) a guy or two will be sitting out side the function hall with a note book. Friends and relatives will give gifts as object/things or money. They will written their Name, Address, Relationship and the amount.  For example if I attended a friends marriage and gave a 1000 Rs. as gift,they will make a note of it in their notebook. Later, in my family if we are have any function, regardless of we are inviting that guy or not he will have to come and gift that 1000 rs or more. If he gifted more than I will have consider that extra money the next function which would happen in his house in future.

Lessons learned:

What I learned from this second trip to Malaysia, I always have two luggage boxes. One box will contain the things according to my wish ad the other box contains this like sweets, dresses, powder, body-spray … refer the above picture.

The funniest part is, you might have bought things by have a friend and relatives list in your mind and what to buy for them. But if they came there asked a specific thing which was allocated by you for a different person then you will have re-arrange the gifts for the other people.

Cameron Highland Malaysia – Beautiful Flower

Cameron Highland Malaysia -- A beautiful flower

Cameron Highland Malaysia -- A beautiful flower

I took this photo in Cameron Highland, Malaysia. We went Cameron Highland trip arranged by my bro and friend Suresh Babu with all my Indian friends. That time we were working in Prism Vision Networks Corporation Sdn. Bhd., Kualalumpur, Malaysia (மலேசியா, கோலாலம்பூர்).