நாங்க சிங்கம்ல

நாங்க சிங்கம்ல – I am the lion

Naan adicha thanga maate நான் அடிச்சா தங்க மாட்டே

Naan adicha thanga maate நான் அடிச்சா தங்க மாட்டே

Naalu naala thoonga maatte நாலு நாளா தூங்க மாட்டே

Naalu naala thoonga maatte நாலு நாளா தூங்க மாட்டே

pichi puduven pichi பிச்சி புடுவேன் பிச்சி

pichi puduven pichi பிச்சி புடுவேன் பிச்சி

Annan bend yedukirathula nallavaru vallavaru - அண்ணன்  பேன்ட் எடுகிரதுல  நல்லவரு  வல்லவரு

Annan bend yedukirathula nallavaru vallavaru - அண்ணன் பேன்ட் எடுகிரதுல நல்லவரு வல்லவரு

summa suthi suthi adipomla - சும்மா சுத்தி சுத்தி அடிப்போம்ல

summa suthi suthi adipomla - சும்மா சுத்தி சுத்தி அடிப்போம்ல

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

..

yeppdi , aratipuduvomla - எப்படி , அரட்டிபுடுவோம்ல

yeppdi , aratipuduvomla - எப்படி , அரட்டிபுடுவோம்ல

check this our – hungry reason for a clash

iddli vadai pongal - sandai

iddli vadai pongal - sandai

I got this mail from my friend 🙂

I had a heavy dinner at Hotel Fortune, Bangalore

We attended a reception of our friend Neha Jain on 12th December 2009 at Hotel Fortune, Select Trinity, No. 134-136, EPIP Area, Near Graphite India, Opposite SAP Labs, Bangalore, 560066. I was in Bangalore on an official visit. I went there with my brother Sam, and we met Ashok Krish and some of my friends.
We had a nice heavy vegetarian dinner. You are right, before that we handed over our gifts to her … 🙂 Immediately I twitted about it. We left the reception hall after dinner because most of us came there in Volvo a/c buses and we have to travel a long distance.


There also me met a fan of Ashok, he treated us with extra care. He shared his thought and some nice stories. That guys hospitality was … still running in my mind.

Betrothal – My bro Anand

anand

anand

jasmin

jasmin

anand and jasmin

anand and jasmin

Kitchen 2.0 tip (South Indian Kitchen)

kitchen

Have you ever noticed how many silver vessels are used often in our kitchen? Very few will play their role in our day to day life. On top of it, some of the South Indian women where they had a chance to visit their mothers house … that’s it definitely they will get lots of thing to carry … when they are returning to the current put up.

Few weeks back I was in Madurai to attend a function. For the function almost 100 to 150 people were expected .  For any South Indian Function lots of big size silver plates need to carry New Dresses, Apple, Banana, Coconut, Grapes, Pomegranates,  Murukku, Athirasam, ladoo, jilebee, Oranges, and … The number of object you have to place in-front of the function audience differ from religion to religion … Some the women came to aunty’s house and asked for big silver plates ….

They came in to the house like a flash and with in a few minutes … they disappeared with big silver plates. I was wondering what happened … I asked my aunty,  how she could manage to get the big silver plates that fast ….. She took me to the kitchen and showed the big boxes placed over the cupboards … Evey box had a piece of paper sicked on it. The paper was a complete list of what are all the thing they placed in side the box ….

We could compare this with our web 2.0 tagging concept …. we are using tagging to find the relevant post or information by giving them some important words as tags … it not only applicable for silver vessels … the object which are going to occupy the boxes may in different size, color, value … but if we tagged it properly … it would be of a great help … when we are looking for the things in a hurry ….

The main advantages of using minimum vessels

  • If you have large number of vessel in the cooking area ,,, you feel easy to use them … but when it come to cleaning definitely it took a long time to clean them …
  • If you have large number of vessel in the cooking area … your kitchen won’t look nice and clean …
  • Definitely you will be saving the water when you use minimum number of vessels