நாங்க சிங்கம்ல

நாங்க சிங்கம்ல – I am the lion

Naan adicha thanga maate நான் அடிச்சா தங்க மாட்டே

Naan adicha thanga maate நான் அடிச்சா தங்க மாட்டே

Naalu naala thoonga maatte நாலு நாளா தூங்க மாட்டே

Naalu naala thoonga maatte நாலு நாளா தூங்க மாட்டே

pichi puduven pichi பிச்சி புடுவேன் பிச்சி

pichi puduven pichi பிச்சி புடுவேன் பிச்சி

Annan bend yedukirathula nallavaru vallavaru - அண்ணன்  பேன்ட் எடுகிரதுல  நல்லவரு  வல்லவரு

Annan bend yedukirathula nallavaru vallavaru - அண்ணன் பேன்ட் எடுகிரதுல நல்லவரு வல்லவரு

summa suthi suthi adipomla - சும்மா சுத்தி சுத்தி அடிப்போம்ல

summa suthi suthi adipomla - சும்மா சுத்தி சுத்தி அடிப்போம்ல

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

..

yeppdi , aratipuduvomla - எப்படி , அரட்டிபுடுவோம்ல

yeppdi , aratipuduvomla - எப்படி , அரட்டிபுடுவோம்ல