Chinese Lion Dance in Malaysia

சிங்க நடனம் சீன மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலம். சீன சிங்க நடனம் (பாரம்பரிய) சீன நடன வகைகளில் கடினமான  ஒன்று. சிங்கத்தின் அசைவுகளை (நடக்கும் விதம், காதுகளை ஆட்டும் விதம், வால் ஆட்டும் விதம், முடியைச் சிலிர்க்கும் விதம்) சிங்கம் போன்று உடையணிந்து பாசாங்கு செய்வதே சிங்க நடனம் ஆகும். பொதுவாக இரண்டு சிறந்த  சிங்க நடனத்தை ஆடுபவர்கள் ஒரு சிங்க உடைக்குள் இருந்து ஆடுவார்கள் .

Chinese  lionDancein Malaysia - சீனப் பண்பாடு

Chinese lion Dance in Malaysia - சீனப் பண்பாடு

ஒருவர் தலையை பிடித்துக்கொண்டு முன்  இரு கால்களுமாக, மற்றவர் உடல் போன்ற போர்வைக்குள் பின் இரு கால்களுமாக சேர்ந்து ஒரு சிங்கமாக ஆடுவார்கள் .

Chinese lion Dance in Malaysia - Lions are collecting oranges from ground

Chinese lion Dance in Malaysia - Lions are collecting oranges from ground

சிங்கத்தின் தலை கண்களையும் வாய்களை திறந்து மூடும்படி செய்யப்பட்டிருக்கும்.

Chinese lion Dance in Malaysia - Dancing on the poles

Chinese lion Dance in Malaysia - Dancing on the poles

உள்ளிருந்து முன் தலைப் பகுதியை ஆட்டுபவர் கைகளை அசைக்கும்போது சிங்கம் வாயைத்  திறந்து மூடுவது போல இருக்கும். இசைக்கேற்ப தாளத்துடன் சிங்கம் அங்கும் இங்கும் அசைந்து ஆடும். கால்களின் ஒத்திசைவு, இரு ஆட்டக்காரர்களின் ஒத்தசைவு இங்கு முக்கியம். உயரமான கம்பிகளில் லாவகமாக சிறிது நேரம் ஆடியபின், திடீரென கிழே விழுவது போல் பாசாங்கு செய்வது மிகம் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் ஆட்டமாகும்.

Chinese Lion Dance in Malaysia - A man is geeting an orange from the Lion

Chinese Lion Dance in Malaysia - A man is geeting an orange from the Lion

ஆட்டத்தின் முடிவில் சிங்கம் நிறைய ஆரஞ்சு பழங்களை சுற்றி நிற்கும் சிறுவர்களுக்கு கொடுக்கும். ஆரஞ்சு பழங்களை ஒருவருக்கு கொடுத்து வாழ்த்து சொன்னால் அந்த ஆண்டு நிறைய செல்வம் (thangam) பெருகும் என்பது சீனர்களின்  ஐதீகம்.

Chinese lion Dance in Malaysia - After the dance got over, boys are busy in packing those poles and other instruments

Chinese lion Dance in Malaysia - After the dance got over, boys are busy in packing those poles and other instruments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: