மழை நீரை சேமிப்போம் – Save Rain Water

Rain Water Usage

Rain Water Usage

மழை பெய்யும் நேரங்களில், மாடியில் இருந்து நீர் ஒரு சில இடங்களில் மற்ற இடங்களைவிட அதிகமாக நீர் விழுவதை பார்த்து இருப்பீர்கள். மழை பெய்தால் இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடவேண்டிய வேலை இல்லை. அது போக சாதாரண உபயோகம் போக மீதி இருக்கும் வாளிகளில் மழை நீர் பிடித்து ஓரிரு நாட்கள் சென்ற பின்பு அவற்றை உபயோகப்படுத்துவது மிகச்சிறந்த செயலாகும்.

Rain Water Usage

Rain Water Usage

  • ஒன்று நாம் பிடித்த மழை நீரை செடிகளுக்கு விடலாம்.
  • இரண்டாவதாக பிடித்த மழை நீரைக் கொண்டு துணிகளை துவைக்கலாம். குறிப்பாக குருட்டு அழுக்குப் பிடித்து பழுப்பு நிறமாகத் தெரியும் வெள்ளைத் துணிகளைத் துவைத்தால் அவை நல்ல வெள்ளை நிறத் துணிகளாக மாறும்.
  • மூன்றாவதாக அதிகமான மழை நீர் வந்தால் உங்களுடைய கிணற்றில் விடலாம் , அதனால் கிணற்று நீரில் உப்பின் அளவு குறையும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: