மதுரை நகர பேருந்துகளில் நடக்கும் நகைச்சுவையான நிகழ்ச்சிகள்

மதுரை நகர பேருந்துகளில் நடக்கும் நகைச்சுவையான நிகழ்ச்சிகளுக்கு அளவே கிடையாது.

இன்று காலை தபால் தந்தி நகர் பேருந்தில் இரண்டு அமெரிக்கன் கல்லூரி மாணவர்களைச் சந்தித்தேன். ஒரு மாணவன் எனக்கு உதவ நினைத்து, ஒரு சுமையை தனது காலுக்கு கிழே இழுத்து வைத்தார்.

அங்கு வந்த நடுத்துனர், ஏன் சுமையை உனது மடியில் வைக்க வேண்டியதுதானே? ஏதாவது ஒரு உருப்படியான வேலை செய்யலாம் இல்லையா? என்று சொன்னார்.

அதற்கு அந்த மாணவன் ” சரி சரி உங்க பணப்பையை தாங்க, நான் கொஞ்ச நேரம் டிகெட் போடுறேன்” என்று சொன்னார்.
உடனே அந்த நடத்துனர் “ஆனா நீ பெண்கள் பகுதிக்கு டிகெட் கொடுக்கும்போது, அவர்கள் மீது சாய்ந்தயானால் அடி பின்னிவிடுவார்கள்” என்றதும் வண்டியில் ஒரே சிரிபொலி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: