Suguna Chicken


Suguna Chicken Shop, Madippakam, Chennai.
சுகுணா சிக்கென் கடை, மடிப்பாக்கம், சென்னை.

Suguna Chicken, Madipakkam

Suguna Chicken, Madipakkam

புதிதாக மடிப்பாக்கம், கர்திகேயாபுரம் மற்றும் பொன்னியம்மன் கோவில் பகுதிக்கு குடி வருபவரா ?

Suguna Chicken, Madipakkam

Suguna Chicken, Madipakkam

நீங்கள் ஒரு அசைவப் பிரியராக இருந்தால் சுகுணா சிக்கென் கடை உங்கள்ளுக்கு கை கொடுக்கும். நான் இந்த பகுதிஇக்கு குடிவந்த போது கறிக்கடயைக் கண்டுபிடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டேன்.

இங்குதான் எடை போடும் கருவியில் நடிகர் விஜயகாந்தின் படக்கள் ஒட்டப்பட்டு இருந்தன.

சிக்கென் – கோழிக்கறி கடை, பொன்னியம்மன் பேருந்து நிலையம் அருகில், மடிப்பாக்கம், சென்னை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: