கிறிஸ்டியன் அசெம்பிளி வாலிபர் முகாம் – August 15th 2009

வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம்பண்ணுவான் ? உமது
வசனத்தின்படி தன்னைக் காத்துக் கொள்ளுகிறதினால்தனே .
சங்கீதம் 119:9

Christian Assembly – Youth Camp

கிறிஸ்டியன்  அசெம்பிளி
வாலிபர் முகாம் – 2009

நாள் 15-07-2009
நேரம் காலை 9:00 மணி முதல்  மாலை 5:00 மணி வரை
இடம்:   கிறிஸ்டியன்  அசெம்பிளி
நெ 71(215) மெட்டு தெரு
அயனாவரம் சென்னை – 600023

தேவ செய்தி மற்றும் ஆராதனை நடத்துபவர்கள்

Blessing Youth Mission Team

  • சிறப்புப்பாடல்கள்
  • குறு நாடகங்கள்
  • ஆவிக்குரிய செய்திகள்

மதிய உணவு மற்றும் தேநீர் வழங்கப்படும்.
பதிவுக்  கட்டணம் வேலை செய்பவர்களுக்கு  ரூபாய் (50 Rs.)
ஐம்பது மற்றவர்களுக்கு  ருபாய் முப்பது (50 Rs.) மட்டுமே.
தொடர்புக்கு: 2647 9490 / 98409 38302

2 Responses

  1. Thanks a lot anna….!!!

    I was expecting ur reply in my scrapbook….. but u’ve done in a grt way…… Thanks anna…

    Chris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: