சுவிசேஷப் பிரசங்கங்களும் தெய்வீக சுகமளிக்கும் ஆராதனைகளும் – பசுமலை, மதுரை

—————————————————————————————————–
இயேசு இரட்சிக்கிறார் !     தேவனுக்கு மகிமை !  இயேசு சுகமளிக்கிறார் !
—————————————————————————————————–

சுவிசேஷப் பிரசங்கங்களும் தெய்வீக சுகமளிக்கும் ஆராதனைகளும் - பசுமலை, மதுரை

சுவிசேஷப் பிரசங்கங்களும் தெய்வீக சுகமளிக்கும் ஆராதனைகளும் - பசுமலை, மதுரை

சுவிசேஷப் பிரசங்கங்களும்
தெய்வீக சுகமளிக்கும்
ஆராதனைகளும்
இடம்: தியாகராஜர் பள்ளி விளையாட்டு
மைதானம் , போஸ்ட் ஆபீஸ் பஸ் ஸ்டாப் ,
பசுமலை, மதுரை.

தேதி: 9 ஜுலை  2009 வியாழன் மாலை முதல்
12 ஞாயிறு மாலை முடிய
நேரம்: தினமும் மாலை 6 (ஆறு) மணிக்கு

யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் !
வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஜெபிக்கப்படும் !
அனுமதி இலவசம் !
விவரங்களுக்கு : பெந்தேகொச்தே சபை
P.R.C. ஒர்க்க் ஷாப்பின் பின்புறம் ,
நைலான் நகர், பசுமலை , மதுரை .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: